engrave

vt ~ on/upon. 1 chonga, tia/kata nakshi. 2 ~ with chonga maandishi. 3 ~ on/upon sisitiza sana ili mtu apokee na kukumbuka; (fig) kaa/weka katika kumbukumbu. engraving n sanaa ya utiaji nakshi; picha, sanamu iliyonakshiwa.