engraft

vt ~ (into/upon) pandisha/ unganisha (mche katika shina la mmea mwingine). ~ (in) (fig) zoeza mwingine mawazo fulani, ingiza (moyoni/akilini mwa mwingine).