endow

vt ~ (with) 1 toa fedha, mali, n.k. kuwa wakfu. 2 be ~ed (with) jaliwa he is ~ed with great gifts amejaliwa vipaji vingi (akili, maarifa, karama, n.k.). endowment n 1 mali iliyowekwa wakfu. 2 kipaji, majaliwa ~ment policy bima ya maisha.