encounter

vt 1 kabiliwa na (adui, hatari, matatizo, n.k.). 2 kutana na (rafiki) bila kutegemea. n ~ (with) pambano.