enclave

n nchi iliyozungukwa na nchi nyingine k.m. Lesotho.