enceinte

n,adj 1 (arch) (of woman) mjamzito. 2 n uzio (katika ngome).