enact

vt 1 fanya kuwa sheria, toa as by law ~ed ilivyotungwa kisheria. 2 tenda kama kwenye maigizo. enactment n.