en route

adv. ~ (from/to) njiani, katika safari, kupitia kwenda mahali.