en masse

adj (F) kwa jumla, -ote pamoja, kwa pamoja.