employ

vt 1 ajiri. 2 (make use of) tumia. 3 ~ in (often pass) shughulika; (ji)shughulisha. n kazi I am in his ~ nafanya kazi kwake. employable adj. employee n mwajiriwa, mfanyakazi. employer n mwajiri. employment n 1 ajira thrown out of ~ment fukuzwa kazi. be in/out of ~ment -wa na/kuwa bila kazi. ~ment agency n wakala wa ajira. 2 (use) matumizi.