emit

vt toa. emission n. emission (of) kutoa; kutokeza, utokezaji (wa mwanga, joto, harufu, n.k.).