emetic

n tapisho adj -a kutapisha. emigrate vt ~ (to/from) hama, hajiri. emigrant n mhamaji, mhajiri. emigration n. emigratory adj. emigre n mhamaji wa kisiasa, mkimbizi (agh wa kisiasa).