emerge

vi ~ (from) 1 ibuka; zuka. 2(of facts, ideas) jitokeza, julikana, dhihirika; (after defeat) fufuka. emergence n. emergent adj. emersion n mwibuko; mzuko; utokezi. emergency n 1 dharura. ~ brake n breki za dharura ~ leave likizo ya dharura. 2 state of ~ hali ya hatari. 3 tukio be ready for any ~ jiandae kwa tukio lolote. 4 (attrib use) -a kutumika wakati wa dharura an ~ exit mlango wa dharura.