emend

vt sahihisha, rekebisha (maandiko). emendation n.