embody

vt ~ (in) 1 pamba, mawazo/ maono. 2 jumuisha, unganisha. 3 -pa pepo mwili. embodiment n he is the embodiment of goodness ni mfano halisi wa wema.