embarrass

vt 1 tahayarisha, aibisha. 2 (old use) zuia, sumbua. embarrassing adj. embarrassingly adv. embarrassment n 1 aibu. 2 shida financial ~ments shida ya fedha an ~ of riches mali nyingi kupita kiasi.