embalm

vt 1 (of corpse) tia dawa (maiti) ili isioze. 2 (preserve carefully) linda/hifadhi isisahaulike. (perfume) tia harufu nzuri. ~ern mtu atiaye dawa (maiti) ili isioze. embalmment n.