emaciate

vt (usu passive) dhoofisha; kondesha He is ~d by hard work amedhoofishwa na kazi ya sulubu. emaciation n.