em

n (pron)(colloq) 1 herufi m. 2 (of a print) kipimo cha kupimia idadi ya chapa katika mstari.