elope

vi ~ with hala, toroka (hasa mtu na mchumba ili waoane bila idhini ya wazee). elopement n.