elongate

vt,vi refusha; refuka adj (Bot, zool) refu. elongation n mwongezeko wa urefu; (of a line, etc) kipande kilichorefushwa.