elf

n kibwengo; (mischievous child) mtundu. elfin adj -a kibwengo, tundu, tukutu. elfish adj cheshi.