elect

vt 1 chagua kwa kupiga kura. 2 chagua, amua adj -teule. President ~ n Rais mteule. the ~ n wateule. election n uchaguzi. by ~ion n uchaguzi mdogo. general ~ion n uchaguzi mkuu ~ion campaign kampeni ya uchaguzi. electioneer vi pigia/fanyia kampeni (ili mtu fulani achaguliwe). electioneering n ufanyaji kampeni. elective adj 1 -enye uwezo wa kuchagua. 2 nayochaguliwa kwa kupigiwa kura. 3 (US) -a hiari, -a ziada. elector n mpiga kura. electoral adj -a kupiga kura. the ~oral roll/register n rejesta ya orodha ya wapiga kura. electorate n wote wenye sifa ya kupiga kura.