elate

vt (usu pass) furahisha, sisimua adj (arch) -a furaha. elation n furaha.