elaborate

adj -liochanganuliwa; -liofanywa kwa uangalifu; -liofafanuliwa kwa undani; (of artwork) -lionakishiwa sana. vt eleza kinaganaga; fafanua. elaborately adv. elaborateness n. elaboration n.