eject

vt 1 ~ from fukuza, toa kwa nguvu. 2 (of volcano, etc.) tupa. 3 (of aeroplane) toka kwa dharura. ejection n. ejector n. ~or seat n kiti cha dharura.