eider

/~duck n somateria: aina ya bata mkubwa. ~ down n manyoya ya kifuani mwa somateria; (quilt) mfirashi.