effect

n 1 (result) athari, matokeo. the ~s of drought athari za ukame. of no ~ bure, -siofaa. in ~ kwa kweli; (of a rule, law, etc) inayotumika the rule is still in ~ kanuni bado inatumika. bring/carry/ put something into ~ tekeleza; fanya itumike. come into ~ tumika. give ~ to fanya iwe na maana/matokeo/ taathira. take ~ toa matokeo yanayotakiwa; fanya kazi the medicine is taking ~ dawa inafanya kazi; anza kutumika/kutekelezwa. 2 mawazo/hisia anayoyapata mtazamaji, msikilizaji, msomaji, n.k. 3 to this/ that ~ kwa maana hii/ile. to the ~ that ... inayosema kuwa. to the same ~ inayotoa habari hiyohiyo. 4 (effects) (pl) (property) vyombo, mali. no ~s (written often N/E by banker) hundi iliyokataliwa. vt timiza, tekeleza; (to) ~ an insurance anzisha bima. effective adj 1 -a kufaa, -enye nguvu, -enye matokeo yanayotarajiwa. 2 -a kupendeza, -a kufaa, -enye kufaa kazi/kupigana. effectively adv. effectiveness n. effectual adj (not used for persons) -enye kuleta matokeo yanayotakiwa. effectually adv. effectualness n. effectuate vt tekeleza, timiza, fanya. effectuation n.