educate

vt elimisha, funza, fundisha, somesha an ~d person (a person of education) msomi, mtu aliyeelimika; mjuzi. educator n mwalimu, mwelimishaji. education n 1 elimu. 2 maadilisho, malezi. educational/ educative adj. educationist/ educationalist n mtaalamu wa elimu.