eden

n (Bible) bustani ya Edeni; (fig) mahali pa raha, peponi.