eddy

n 1 (of wind, smoke, fog, mist, dust, water etc) mzunguko, mzingo, mkondo wa maji unaozunguka zunguka. 2 chamchela, kinyamkela. vi enda kwa kuzungukazunguka; zungukazunguka.