eavesdrop

vi sikiliza kwa siri mazungumzo ya watu. eavesdropper n dukizi.