easement

n (leg) haki ya njia katika ardhi (ya mtu mwingine).