earn

vt 1 chuma, pata (kwa kazi). 2 (deserve) stahili. earning n (pl) earnings mapato ~ing capacity uwezo wa kuchuma. earnings yield n (comm) urari kati ya faida ya mwaka na mtaji.