each

adj 1 kila moja ~ person kila mtu. 2 (pron) 1 kila (mtu, kitu, jambo, n.k.). 2 (used in apposition) -ote, pamoja we ~ helped the minister sote tulimsaidia waziri. 3 (used adverbially) kila moja/kipande ~of the members kila mwanachama. 4 (as reciprocal object) ~ other wao kwa wao, sisi kwa sisi/nyinyi kwa nyinyi they help ~ other wanasaidiana they see ~ other wanaonana.