during

prep wakati (wa), muda wote; kwa kipindi cha.