duration

n muda, kitambo for the ~ of the war kwa muda wote wa vita.