duologue

n mazungumzo baina ya watu wawili (hasa katika mchezo).