dude

n (US)(sl) mlimbwende, mtanashati. ~ ranch n (US) ranchi kwa ajili ya utalii.