dry

adj 1 -kavu. ~ as a bone/bone ~ kavu kabisa ~maize mahindi makavu. 2 (waterless ) kame. 3 -liokauka a ~ well kisima kilichokauka. 4 (of wine) -chungu, -siyo tamu. 5 (colloq) -enye kuleta kiu. 6 -siosisimua, -a kuchosha. ~ as dust isiyosisimua, isiyovutia. 7 -sioonyesha hisia. 8 waziwazi, dhahiri ~ facts ukweli dhahiri. (compounds) ~ battery; ~ cell n betri. ~ clean safisha kwa mvuke au petroli. ~ cleaner n dobi. ~ cleaning n kusafisha kwa dawa. ~ eyed adj -a macho makavu. ~ dock gudani. ~ goods n bidhaa kavu. ~ nurse n yaya. ~ rot n uozo unaofanyika bila unyevu (hasa wa mbao/miti mikavu); (fig) upotovu wa jamii usio dhahiri. ~shod adj,adv bila kulowanisha miguu, miguu au viatu vikavu. ~ walling n kujenga ukuta wa mawe. drily adv. ~ out vt,vi kauka; kausha; anika; (of hands) futa; acha ulevi. ~ off kausha. ~ up kauka, sahau kiini cha usemi; (fig) ~ up! nyamaza! kaa kimya! dryness n. drying adj. dryly adv.