drug

n 1 dawa (itumiwayo kwa matibabu). dangerous ~ n dawa ya hatari. 2 dawa ya kulevya trafficking in ~s upitishaji wa madawa ya kulevya the ~ habit tabia ya kutumia madawa ya kulevya. a ~ on the market biashara iliyochina, bidhaa zisizonunulika. ~-pedlar n muuza madawa ya kulevya. ~ addict n mlevi wa madawa. ~ dealer/pusher n mwuza madawa vt 1 nywesha dawa (hasa mbaya, sumu, kileo). 2 tia dawa/ghoshi (chakula na vinywaji). druggist n 1 (GB) muuza madawa. 2 (US) muuza madawa, vyakula na vinywaji. ~ store n (US) duka la madawa na vinywaji vya kulevya (bangi, marijuani, mirungi).