drudge

vi ~ at fanya kazi ya kuchosha n mfanya kazi ya sulubu na yenye kuchosha. drudgery n kazi ngumu.