dross

n 1 mavi (ya chuma, ya madini), dongo la chuma. 2 (fig) takataka, kisichofaa; kilichochanganywa na kitu kingine (hivyo kufanya kisifae). drossy adj.