droop

vt,vi 1 inama; inamisha; fifia (kwa uchovu). 2 huzunika, nyong'onyea n kuinama. droopingly adv.