dregs

n 1 masimbi, mashapo, makapi, machicha. drink to the last ~ kunywa pasipo kusaza. 2 (fig) kitu kisichofaa, takataka.