dredge

dredge

1 vt nyunyizia ~ meat with flour nyunyiza unga juu ya nyama. dredger n chombo cha kunyunyizia unga, sukari n.k; kinyunyizio, mrashi.

dredge

2 n kizoa taka (chini ya maji). vt ~ (up) zoa taka (chini ya maji mtoni n.k.) kwa wavu. 2 vua kwa wavu. dredger n merikebu ya kuvua/kuzoa/ kuvuta takataka.