dream

n 1 ndoto, njozi, ruya I had a ~ niliota. ~-land n ulimwengu wa njozi. 2 usingizi. go about in a ~ (colloq) tembea kama unaota, tangatanga ndotoni. 3 (colloq) mtu mzuri anayevutia. sweet ~s! lala unono, dreamlike adj kama ndoto vt,vi 1 ~ (about/of) ota ndoto. 2 waza, -wa na taswira. ~ away poteza wakati. 3 ~ up (colloq) fikiria, buni (mpango). dreamer n. dreamy adj 1 -a kama ndoto, -enye kuota ndoto, -enye kusinzia ~y eyes macho ya kusinzia a ~y person mtu afanyaye mambo kama kwamba anasinzia; awazaye sana mambo yasiyoweza kuwa. 2 (of things, experiences) -sio dhahiri; -sio ya kweli; (colloq) -a kupendeza; -a kutuliza, -a kufariji. dreamily adv.