dowry

n mapambo (vitu vitolewavyo na bibi arusi kwenda kwa bwana arusi).