downs

n nchi ya vilima vyenye majani mafupi; ukanda wa juu usio na miti.