doubt

n shaka, wasiwasi; tashwishi; tuhuma. beyond all reasonable ~ bila shaka yoyote. ~ as to something tilia shaka. be in ~ kuwa katika shaka/ wasiwasi make no ~ usiwe na shaka, usitie shaka there is no ~ about it hapana shaka juu jambo hili throw ~ upon something tilia jambo shaka vt,vi -wa na shaka, ona shaka; shuku, tuhumu; -tosadiki ~ somebody's word -toamini maneno yake. doubtful adj ~ (about/of) 1 (irresolute) -enye wasiwasi, -a shaka. 2 (uncertain) si hakika, si yakini, -siojulikana, si dhahiri. doubtfulness n. doubtless adv bila shaka, hakika, kwa yakini.